ELUTEC bvba
Centrum Zuid 3023 bus 1
3530 Houthalen

T 011 60 25 20
E info@elutec.be

De uitgever van deze website is:
ELUTEC bvba
Centrum Zuid 3023 bus 1
3530 Houthalen
T 011 60 25 20
E info@elutec.be

 

De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. ELUTEC bvba geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accurraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicatie en gegevens komen toe aan ELUTEC bvba. Gelieve u te onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen van deze informatie, publicaties of gegevens, verboden.